Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] v/v duyệt mở/hủy các lớp Anh văn trong HK hè

Xin chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH xin thông báo đến các bạn sinh viên về việc mở các lớp Tiếng Anh trong HK hè. Sau khi gia hạn cho phép sinh viên đăng ký học các môn Anh văn, P.ĐTĐH dựa trên số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp. Có 3 lớp Anh văn được mở vì đủ sĩ số, các lớp còn lại sẽ bị hủy, thông tin chi tiết như sau:

- Các lớp được mở:

+ EN004.I31 (Anh văn 1): được tách thành 2 lớp (EN004.I31 và EN004.I32) với thời gian học như nhau.

+ EN005.I31 (Anh văn 2)

- Các lớp bị hủy:

+ EN004.I31.CLC: chỉ có 2 sinh viên đăng ký

+ EN005.I31.CLC: có 12 sinh viên đăng ký

+ EN006.I31: có 9 sinh viên đăng ký

Sinh viên có tên trong danh sách các lớp được mở sẽ bắt đầu học vào thứ 2 (09/07/2018), các lớp bị hủy sinh viên sẽ đăng ký trong HK chính (nếu có).

P.ĐTĐH thông báo để sinh viên có thông tin.

Trân trọng,

P.ĐTĐH