Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] V/v Nhận đơn phúc khảo học kỳ hè NH2017-2018

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về thời gian nhận đợn phúc khảo học kỳ hè NH2017- 2018, chi tiết như sau:

Thời gian nhận đơn: từ 9h00 ngày 14/09/2018 đến hết 15h30 thứ 4 ngày 19/09/2018.

Mẫu đơn: sinh viên tải tại link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#phuc...

Sau thời gian này, P.ĐTĐH sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn trễ.

Trân trọng,

P.ĐTĐH