Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH] Thông Báo Danh Sách Phòng Thi CK Hè Năm Học 2017-2018

Mến chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) gửi đến các bạn sinh viên lịch thi cuối học kỳ hè NH2017-2018 đối với các môn học ( file đính kèm).

Các bạn theo dõi các thông tin về lịch thi và tham dự đúng giờ.

Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi (CBCT) để được cho phép vào phòng thi.