Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH] Thông Báo Danh Sách Phòng Thi CKII Năm Học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo danh sách phòng thi (file đính kèm)

Các bạn sinh viên xem các thông tin liên quan đến thi cuối kỳ II và tham dự đúng giờ

Kỳ thi lý thuyết cuối kỳ tập trung từ ngày 11/6/2018-21/06//2018:

1. Đối với sinh viên từ khóa 07- khóa 11: Thời gian thi từ 11/06/2018 đến 22/06/2018.

2. Đối với sinh viên khóa 12: Thời gian thi từ 11/6/2018 đến 16/06/2018

Sinh viên xem danh sách phòng thi lưu ý xem kĩ trong mỗi file, một file sẽ có nhiều sheet danh sách sinh viên của các phòng thi ở cùng một môn thi.

Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi (CBCT) để được cho phép vào phòng thi.

Các bạn sinh viên vì một số lý do đặc biệt đã được P.ĐTĐH cho phép hoãn thi cuối kỳ ở các HK trước, học kỳ này muốn thi lại, các bạn sinh viên phải nộp đơn xin thi lại cho phòng ĐTĐH. Thời gian nhận đơn thi lại: từ hôm nay ngày 31/05/2018 đến hết ngày 16h00 ngày 05/06/2018.

 

Các file đính kèm: