Skip to content Skip to navigation

Quy định thời gian học tập và cấp bằng cho sinh viên hệ TXQM

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Quy định thời gian học tập và cấp bằng cử nhân công nghệ thông tin từ xa qua mạng. (theo file đính kèm)

Các file đính kèm: