Skip to content Skip to navigation

Quy định v/v tổ chức dạy - học buổi tối

Chào các bạn sinh viên!

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quá hạn đào tạo có thể lựa chọn khung giờ học tập linh hoạt, góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, ... BGH đã ban hành quy định nói trên, tại link: https://link.uit.edu.vn/67NBO.

Đề nghị các bạn theo dõi và thực hiện.

Hiện tài đã có các lớp sau được mở dạy học buổi tối các bạn xem tại link: https://link.uit.edu.vn/2mqON

----

TBN