Skip to content Skip to navigation

Quyết định về việc chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2020-2021 trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành mới tại daa.uit.edu.vn.

Trân trọng

Các file đính kèm: