Skip to content Skip to navigation

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách nếu muốn điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành, chuyên ngành mới cần nộp đơn theo mẫu đính kèm tại Phòng A120 từ ngày 11/3/2020 đến ngày 12/3/2020.

Trân trọng