Skip to content Skip to navigation

Seminar Giới thiệu về Đồ họa Máy tính 3D

Nhằm mục đích tăng cường hiểu biết thực tế cho sinh viên đại học về lĩnh vực Đồ họa máy tính 3D, Phòng nghiên cứu và phát triển Citynow – UIT tổ chức buổi seminar giới thiệu về Đồ họa máy tính 3D. Thông tin chi tiết như dưới dây.

 

 1. Thời gian:
  • Từ 10:00 đến 11:30, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018.
 2. Địa điểm:
  • Phòng E.11.3 (Phòng nghiên cứu và phát triển Citynow-UIT).
 3. Thành phần tham dự:
  • Sinh viên năm 3, năm 4 các khoa thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin.
 4. Chương trình:

Thời gian............... Nội dung

10:00 - 10:10........... Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

10:20 - 11:20........... Giới thiệu ngành Đồ hoạ máy tính 3D (3DCG) (Công ty Citynow và Neuron-Age, Nhật Bản).

11:20 - 11:30........... Giải đáp các câu hỏi của sinh viên, trao quà lưu niệm (Sổ tay Citynow).

 1. Đăng ký tham dự tại link: https://goo.gl/forms/dNbcoYDvNgDlAWBg2
  • Lưu ý: Chỉ có 25 suất sinh viên tham dự, ưu tiên các bạn đăng ký sớm và ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận vào thứ năm ngày 22/11 cho các bạn được mời tham dự chính thức.