Skip to content Skip to navigation

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề "Đại học 4.0 cùng với Internet of Minds (IOM) và CMCN 5.0"_Phòng A.116

    Kính chào các bạn sinh viên và học viên,

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: "Đại học 4.0 cùng với Internet of Minds (IOM) và CMCN 5.0" do GS.TS. Vương Thanh Sơn trình bày.

    - Thời gian: 9h00 đến 11h30, sáng thứ 5 (ngày 20/12/2018)

    - Địa điểm: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin (Phòng A.116)

Kính mời các bạn tham dự buổi nói chuyện chuyên đề trên. Các bạn vui lòng đăng ký theo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCru25gUP37Yz6_KxTWhRy5zHQMBeZ...

đến hết ngày 18/12/2018.

  Trân trọng.