Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu HKI năm 2012-2013

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.
     Ngày khai giảng năm học 2012 - 2013: 04/9/2012.
     Ngày bắt đầu học: 05/9/2012

Các file đính kèm: