Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn Lập trình máy tính với MATLAB

Phòng Đào tạo Đại học thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình máy tính với MATLAB" với các thông tin sau:

1. Mã khóa học: NH003

2. Mã lớp: NH003.I1

3. Tên khóa học: Lập trình máy tính với MATLAB

4. Thông điệp của khóa học:

- Môn học dạy học viên tư duy lập trình và hiện thực chương trình trên Matlab. 

- Các kĩ thuật sẽ được minh hoạ thông qua việc sử dụng các hàm của Matlab - và tích hợp thành một chương trình đơn + giản, định hướng xử lí ảnh.

- Môn học chú trọng vào phần thực hành để đảm bảo học viên có thể hiểu và xây dựng chương trình đơn giản và có thể mở rộng sau này. 

- Các bài giảng, code, tài liệu tham khảo sẽ được chia sẻ thông qua Google Classroom. Sau mỗi phần sẽ có các bài tập nhỏ để kiểm tra kiến thức và tự nghiên cứu. Các học viên khuyến khích tham gia các thảo luận để hiểu rõ hơn về môn học.- Môn học dạy học viên tư duy và lập trình cơ bản.

5. Giảng viên: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang – Lê Đình Duy

6. Đối tượng người học: Sinh viên ĐH năm thứ 2 trở lên thuộc các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Tin học, Hệ thống Thông tin, Truyền thông Mạng máy tính, Điện tử Viễn thông, Vật lý, Khoa học môi trường và các ngành khác có liên quan.

7. Ngày bắt đầu – kết thúc (dự kiến): 01/11/2017 – 31/11/2017 (từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 00)

8. Học phí trọn khóa (/người học): 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

9. Địa điểm học: Học hàng tuần vào chiều thứ 5 từ 13:00 đến 15:00.
Địa điểm: Phòng C102 Trường ĐH CNTT, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

10. Link đăng ký: https://bigdata-deeplearning-uit.blogspot.com/2017/09/ao-tao-thong-bao-k...

11. Thời hạn đăng ký: Từ ngày: 02/10/2017 Đến ngày: 25/10/2017

12. Thông tin Tài khoản nộp học phí:

- Tên tài khoản:     Trường Đại học Công nghệ Thông tin

- Ngân hàng:          BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

- Số tài khoản:       31410001210304

- Lưu ý: Khi đóng tiền học phí, Học viên cần ghi đầy đủ các thông tin sau vào nội dung nộp tiền: Họ và Tên, Tên Lớp Học, Mã Lớp Học, TênGV.
Ví dụ: HOC PHI, NGUYEN VAN A, LOP: LAP TRINH MATLAB, GV: NGUYEN TT MINH KHANG

- Thời hạn đóng học phí đến hết ngày: 25/10/2017

⇒ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng Đào tạo Đại học

- Địa chỉ: Phòng ĐTĐH (A.120)

- Điện thoại: 028.37252002 (113)

- Email: thaontp@uit.edu.vn