Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn Nhập môn lập trình

Phòng Đào tạo Đại học thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Nhập môn lập trình" với các thông tin sau:

1. Mã khóa học: NH002

2. Mã lớp: 02 lớp: NH002.I1 (NMLT-A) và NH002.I2 (NMLT-B)

3. Tên khóa học: Nhập môn lập trình

4. Thông điệp của khóa học:

- Môn học dạy học viên tư duy và lập trình cơ bản.

- Môn học chú trọng vào phần thực hành để đảm bảo học viên có thể hiểu và xây dựng chương trình đơn giản và có thể mở rộng sau này. 

5. Giảng viên: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

6. Đối tượng người học: Học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên và KHÔNG phải là sinh viên đang theo học (chưa tốt nghiệp) tại Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin.

7. Ngày bắt đầu – kết thúc (dự kiến): 09/10/2017 – 08/12/2017 (từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 30)

8. Học phí trọn khóa (/người học): 3.000.000 (Ba triệu đồng chẵn)

9. Địa điểm học:

- Lớp NH002.I1 (NMLT-A) học hàng tuần vào chiều thứ 2 và chiều thứ 6 từ 13:00 đến 15:30.

  Địa điểm lớp NH002.I1 (NMLT-A): Phòng C102 Trường ĐH CNTT, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

- Lớp NH002.I2 (NMLT-B) học hàng tuần vào tối thứ 3 và tối thứ 5 từ 17:30 đến 20:00.

  Địa điểm lớp NH002.I2 (NMLT-B): Cơ sở đào tạo SĐH, 291 Điện Biên Phủ, Q3, Tp. HCM.

10. Link đăng ký: https://bigdata-deeplearning-uit.blogspot.com/2017/09/ao-tao-thong-bao-khoa-hoc-nhap-mon-lap.html

11. Thời hạn đăng ký: Từ ngày: 02/10/2017 Đến ngày: 09/10/2017

12. Thông tin Tài khoản nộp học phí:

- Tên tài khoản:     Trường Đại học Công nghệ Thông tin

- Ngân hàng:          BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

- Số tài khoản:       31410001210304

- Lưu ý: Khi đóng tiền học phí, Học viên cần ghi đầy đủ các thông tin sau vào nội dung nộp tiền: Họ và Tên, Tên Lớp Học, Mã Lớp Học, TênGV.
Ví dụ: HOC PHI, NGUYEN VAN A, LOP: NHAP MON LAP TRINH, MA LOP: NMLT-A, GV: NGUYEN TT MINH KHANG

- Thời hạn đóng học phí đến hết ngày: 09/10/2017

⇒ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng Đào tạo Đại học

- Địa chỉ: Phòng ĐTĐH (A.120)

- Điện thoại: 028.37252002 (113)

- Email: thaontp@uit.edu.vn