Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC Nghe Đọc và Nói Viết

Chào các bạn sinh viên!

Trung tâm Ngoại ngữ chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC gồm khóa Nghe Đọc và khóa Nói Viết tại: http://celuit.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh-khoa-luyen-thi-toeic-quoc-te-thang-102022

Ngoài ra, Trung tâm cũng đang hỗ trợ nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế 2 kỹ năng Nghe Đọc được tổ chức thi tại trường vào ngày 12/11/2022. Link thông báo: http://celuit.edu.vn/thong-bao-nhan-ho-so-thi-toeic-quoc-te-ky-nang-nghe-doc-ngay-12112022-tai-truong-dai-hoc-cong-nghe.

Trân trọng