Skip to content Skip to navigation

Thông báo Công nhận chứng chỉ NAT-TEST cho chuẩn quá trình Tiếng Nhật

Chào các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo Đai học thông báo về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ NAT-TEST để xét chuẩn quá trình tiếng Nhật cho các sinh viên hệ chính quy, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 (sinh viên xem chi tiết trong file thông báo đính kèm) 

Trân trọng.

Các file đính kèm: