Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học tiếng Nhật miễn phí trong HK2 năm học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo mở 1 lớp tiếng Nhật  căn bản NHJP1.I21,  và một lớp tiếng Nhật cho các sinh viên đã biết tiếng Nhật căn bản NHJP2.I21 

Mục đích: Nâng cáo kỹ năng tiếng Nhật cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động

Thời lượng: 90 tiết/học kỳ

Số tiết: 6 tiết/lớp/tuần (Một tuần học 3 buổi, 2 buổi GV Việt Nam, 1 buổi GV người Nhật)

Điều kiện: 

Lớp NHJP1.I21: xét theo điểm trung bình tích lũy

Lớp NHJP2.I21: ưu tiên các bạn đang học lớp tiếng Nhật ở HK 1 hoặc đã học xong 12 bài trong giáo trình Mina no Nihongo

Các bạn sinh viên năm 1 đến năm 4 được đăng ký học miễn phí 

Sinh viên đăng ký cùng lúc với thời gian đăng ký học phần của Trường

Các bạn sinh viên có nhu cầu cần sắp xếp kế hoạch học các môn chuyên ngành hợp lý để có thể đăng ký các lớp học tiếng Nhật này. Quá trình tuyển chọn sẽ được thực hiện sau khi các sinh viên đăng ký học phần xong và sẽ có thông báo kết quả sau.

Các bạn xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.

Các file đính kèm: