Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký tham dự chuỗi Seminar Nhập môn máy tính lượng tử

THÔNG BÁO CHUỖI SEMINAR

NHẬP MÔN MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

Với mong muốn giới thiệu những kiến thức nền tảng về máy tính lượng tử cho những người quan tâm, ThS. Phan Hoàng Chương sẽ chủ trì chuỗi seminar với chủ đề "Nhập môn máy tính lượng tử" (miễn phí). Sau khi kết thúc chuỗi seminar này, người tham dự sẽ nắm được kiến thức cơ bản và nguyên lý hoạt động của máy tính lượng tử, loại máy tính thế hệ mới có khả năng xử lý siêu mạnh nhờ hiệu ứng lượng tử, mở ra một kỷ nguyên mới của công nghệ thông tin.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Chương trình:

- Buổi 1,2:     Toán học cho máy tính lượng tử

- Buổi 3,4:     Cơ học lượng tử

- Buổi 5,6:     Tính toán lượng tử

- Buổi 7,8:     Thông tin lượng tử

- Buổi 9,10:   Các thuật toán lượng tử

- Buổi 11,12: Các thiết bị lượng tử

2. Đối tượng người tham dự: Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

3. Thời gian: Sáng thứ 5 hàng tuần từ 08:00 đến 10:30.
    Ngày bắt đầu – kết thúc: 22/03/2018 – 21/06/2018

4. Địa điểm: Phòng C106 Trường ĐH CNTT, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

5. Đăng ký: Tại link https://tinyurl.com/Dang-ky-NM-may-tinh-luong từ ngày 12/3/2018 đến 24/3/2018.

6. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng Đào tạo Đại học

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (A.120)

- Điện thoại: 028.37252002 (113)

- Email: thaontp@uit.edu.vn