Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi 2 kỹ năng Nói - Viết cho Khóa 2014 tại Đại học Bách Khoa

Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên có nhu cầu đăng ký thi 2 kỹ năng Nói - Viết cho Khóa 2014 tại Đại học Bách Khoa đăng ký tại link sau từ ngày 06/4/2018 đến ngày 18/04/2018:

https://goo.gl/forms/4tjfkArx5rflrIyM2

Sau khi sinh viên đăng ký Phòng sẽ gửi mail xác nhận đến từng sinh viên.

Ngày thi dự kiến trong tháng 5/2018

Lê phí 100.000 đ\lần thi

Trân trọng