Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh và cấp chứng nhận nội bộ 2 kỹ năng nghe - đọc

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn sinh viên để nắm thông tin về việc đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh và cấp chứng nhận nội bộ 2 kỹ năng nghe - đọc do Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức vào ngày 20/04/2019, dùng xét miễn các môn học Anh văn.

Nội dung chi tiết thông báo (file đính kèm) hoặc đường link thông báo xem tại: http://celuit.edu.vn/vi/thong-bao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-va-cap-chung-nhan-noi-bo-2019-dot-1

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH