Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Các Bạn Sinh Viên Đăng Ký Vượt Tín Chỉ Quy Định Trong Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018

Chào Các bạn Sinh Viên

Sau đợt 2 đợt ĐKHP HK1-2017-2018 các bạn sinh viên có danh sách sau đây đã đăng ký vượt số tín chỉ quy định (24 TC) (file đính kèm).

 

1. Các bạn có tên trong danh sách cần hủy một số tín chỉ để tổng số tín chỉ trong ĐKHP của các bạn không quá quy định (không quá 24 TC).

(các bạn theo dõi thông tin điều chỉnh ĐKHP  đợt 3 trên daa để hủy)

 

2. Hết đợt điều chỉnh (đợt 3) nếu các bạn chưa hủy số tín chỉ đẵ đăng ký giảm về số tín chỉ theo quy định 24TC,  thì P.ĐTĐH sẽ hủy ngẫu nhiên một số môn học bất kỳ trong ĐKHP của các bạn để đảm bảo số tín chỉ của các bạn không quá 24TC.

Các file đính kèm: