Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Gia Hạn Học Phí HK1 Năm học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo danh sách sinh viên  Gia hạn học phí

Khi hết thời gian gia hạn nhưng không hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sinh viên vẫn bị xử lý như các sinh viên bị cấm thi (Kết quả các môn học sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 nhưng bị cấm thi là 0 điểm).

Trân trọng.

Các file đính kèm: