Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Phòng Thi GK 2 Năm Học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo danh sách phòng thi (file đính kèm)

Các bạn sinh viên xem các thông tin liên quan đến thi giữa kỳ và tham dự đúng giờ

Kỳ thi lý thuyết giữa kỳ tập trung từ ngày 2/4-7/4/2018, trong tuần này toàn bộ các lớp sẽ được nghỉ học để tập trung thi.

Sinh viên xem danh sách phòng thi lưu ý xem kĩ trong mỗi file, một file sẽ có nhiều sheet danh sách sinh viên của các phòng thi ở cùng một môn thi.

Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi (CBCT) để được cho phép vào phòng thi.

Các file đính kèm: