Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017(file đính kèm).

1. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sẽ không được công nhận điểm thi cuối kỳ nếu không hoàn thành nghiã vụ học phí.

2. Mọi thắc mắc về học phí các bạn vui lòng liên hệ Phòng KHTC.

3.Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng hoàn thành nghĩa vụ học phí.