Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện Tốt nghiệp tháng 10/2020

Thân chào các bạn sinh viên!

Phòng Đạo tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 10/2020 trong file đính kèm.

Bạn nào đã đủ điều kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày 19/10/2020 - 26/10/2020 nhé.

Trân trọng.