Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến TN đợt 4 năm 2022

Chào các bạn sinh viên
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 04 năm 2022 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết 09h ngày 23/11/2022.
Trân trọng.

Các file đính kèm: