Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên sơ tuyển lớp tiếng Nhật (UIT hợp tác với Heredee)

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm (file PDF) đã qua vòng sơ tuyển cho lớp tiếng Nhật miễn phí mà trường Đại học CNTT đã ký hợp tác với tổ chức Huredee - Nhật Bản.

Các bạn theo dõi email hướng dẫn từ P.ĐTĐH cách kiểm tra kiến thức trên hệ thống GAIT test. Thời gian kiểm tra: từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019.