Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKHP Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018 (đợt 3)

P.ĐTĐH thông báo thời gian điều chỉnh học kỳ 2 từ 9h00 ngày 22/1/2018 đến 16h ngày 29/1/2018.

Sinh viên điều chỉnh ĐKHP trực tuyến tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user  và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu như hệ thống quản lý daa của Trường.

Quy trình điều chỉnh đăng ký học phần (dành cho sinh viên) (file đính kèm)

Các file đính kèm: 

 

Các file đính kèm: