Skip to content Skip to navigation

Thông Báo ĐKHP Hè& Học Hè 2016-2017

P.ĐTĐH thông báo ĐKHP & Học hè(file đính kèm)

 Đợt 1 (chính thức): từ 9h00 ngày 17/05/2017 đến 16h00 ngày 22/05/2017.
 Đợt 2 (hiệu chỉnh): từ 9h00 ngày 23/05/2017 đến 16h00 ngày 29/05/2017.

Lưu Ý: Học kỳ hè Bắt đầu học ngày 10/7/2017