Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học bù lớp IE303.J21

Chào các bạn sinh viên.

Theo đề nghị của Giảng viên vì lịch học Quốc phòng có sự thay đổi so với ban đầu nên Giảng viên sẽ dời lịch học bù Lớp IE303.J21, tiết 1,2, 3, ngày 14/6/2019 chuyển sang  học tiết 6,7, 8, ngày 15/6/2019.

Phòng Đào tạo thông báo cho các bạn sinh viên được biết.

Trân trọng.