Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Lịch Thi Học Kỳ Hè Lớp IT004.H31

Theo đề nghị của khoa HTTT Phòng .ĐTĐH thông báo lịch thi mới lớp IT004.H31 thi ngày 25/8 ca3 (chiều thứ 6).

Các bạn học lớp trên vui lòng cập nhật thông tin đổi lịch thi.