Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Học Các Lớp :Lớp SE401.I11; Lớp IT009.I12;Lớp SE341.I11;Lớp SE101.I12

Vào sáng ngày 10/10/2017 (7h30-12h) khoa CNPM phối hợp cùng công ty Gameloft tổ chức seminar cho lớp SE401.I11 (tiết 123, C205, thầy Phạm Thi Vương giảng dạy) nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thực thự tế tại doanh nghiệp. Chương trình cũng mở rộng dành cho một số bạn sinh viên khác đăng kí tham gia nên cần phòng có sức chứa lớn hơn phòng C205 và do đó chương trình dự kiến tổ chức tại C113. Được sự đồng của các thầy giảng dạy tại phòng C205 và C113, Phòng ĐTĐH Thông báo thông tin đổi phòng học/giảng dạy của các các lớp liên quan vào sáng ngày 10/10/2017 như sau:

 

- Lớp SE401.I11, tiết 123, phòng C205 (thầy Phạm Thi Vương) chuyển sang phòng C113

- Lớp IT009.I12, tiết 45, phòng C205 (thầy Nguyễn Văn Kiệt) chuyển sang phòng C311

- Lớp SE341.I11 tiết 12, phòng C113 (thầy Trần Anh Dũng) chuyển sang phòng C205

- Lớp SE101.I12 tiết 345, phòng C113 (thầy Vũ Thanh Nguyên) chuyển sang phòng C205