Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học lớp MA004.M21.VB2

Chào các bạn sinh viên!

Theo đề nghị của Ban quản lý cơ sở, lớp MA004.M21.VB2 học vào thứ 7 hàng tuần sẽ được thay đổi phòng học. Cụ thể như sau:

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : Toán - Lý
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.VB2
Phòng : E2.3
Thời gian : từ ngày 02/7/2022-20/8/2022

Trân trọng.