Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học lý thuyết lớp SE330.I21

Mến chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C208 với sức chứa <50sv do vậy không thể đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp SE330.I21 vào chiều thứ 4 sang học tại phòng C305 (có sức chứa 150 chỗ ngồi) để có thể giúp sinh viên học tập tốt hơn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,