Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học MA006.J18, SS002.J13,SS003.J13

Ban QLCS thông báo:

Để thực hiện công tác tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 vào 15/12/2018. Thứ 6, ngày 14/12/2018  chương trình tại các giảng đường 1, 2, 3. Do vậy các lớp học tại các GĐ2, GĐ3 ngày 14/12/18 sang học tại tòa nhà C, cụ thể như sau:
- Lớp MA006.J18 (tiết 6,7,8) GĐ2 chuyển phòng C308
- Lớp SS002.J13 (tiết 1,2,3) GĐ3 sang C305
- Lớp SS003.J13 (tiết 4,5) GĐ3 sang phòng C306
Ban QLCS đã book phòng cho các lớp chuyển trên hệ thống sử dụng phòng.
Trận trọng.