Skip to content Skip to navigation

Thông báo Giới thiệu về kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Chào các bạn sinh viên,

Phòng ĐTĐH thông báo Giới thiệu về kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.

Các file đính kèm: