Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng toàn phần học về AI-IoT ở Đài Loan

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học gửi thông tin Học bổng toàn phần học về AI-IoT ở Đài Loan đến sinh viên theo link https://www.roc-taiwan.org/vnsgn_vi/post/6591.html

Các bạn sinh viên quan tâm chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi đến thầy Tuấn theo email: tuanna@huflit.edu.vn

Trân trọng