Skip to content Skip to navigation

Thông báo học trực tuyến từ ngày 10-5-2021

Chào các bạn sinh viên!

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố HCM về phòng chống dịch COVID-19 và Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT, P.ĐTĐH thông báo tất cả các lớp được chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sử dụng phần mềm MS Teams, xem hướng dẫn chi tiết tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-trien-khai-day-va-hoc-qua-mang-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19

Sinh viên hạn chế tối đa vào Trường.

Trân trọng.