Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy học bù lớp IT003.J23 vào ngày 01/04/2019 và 04/04/2019

Chào các bạn sinh viên

Theo yêu cầu của giảng viên, Phòng Đào tạo Đại học thông báo hủy học bù lớp  IT003.J23 vào ngày 01/04/2019 (tiết 4,5) Phòng C308 và 04/04/2019 (tiết 9-10) Phòng C306

Trân trọng