Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy học bù Nhập môn lập trình (IT001.L18.2) ngày 14/12/2020

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo hủy học bù Nhập môn lập trình (IT001.L18.2) ngày 14/12/2020

Lý do: Trong tuần thi giữa kỳ đợt 2

Trân trọng