Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Kế Hoạch Đào Tạo Học Kỳ 2 Năm học 2017-2018(dự kiến)

P.ĐTĐH thông báo , Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm) các bạn sinh viên cập nhật thông tin để chuẩn bị cho ĐKHP HK2.

Trân trọng