Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch ĐKHP và TKB dự kiến HK1 NH2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐT gửi nội dung về việc ĐKHP như sau:

  • Từ 9h00 ngày 15/8/2023 đến 23h00 ngày 17/8/2023: SV xác nhận ĐKHP được P.ĐTĐH và VPCCTĐB đã nạp dữ liệu trước đó (Khóa 2022); sau thời gian này những gợi ý ĐKHP không được xác nhận sẽ bị xóa.
  • Từ 9h00 ngày 22/8/2023 đến 23h00 ngày 25/8/2023: SV ĐKHP đợt 1 (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý. Đối với Giáo dục thể chất thì SV nhìn cột “Ghi chú” để chọn đúng môn học (như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Võ, Bơi lội, Cờ vua,… ), môn Bơi lội học tại Trung tâm TDTT (địa điểm chính xác trên bản đồ https://goo.gl/maps/NGD24VkSEtJmJ5pJ6), các môn khác học tại Trường Đại học CNTT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho SV nên P.ĐTĐH chia thành 3 đợt nhỏ như sau:

+ Từ 9h00 ngày 22/8/2023 đến 23h00 ngày 22/8/2023: SV thuộc các khóa tuyển năm 2020 (khóa 15) trở về trước được ĐKHP.

+ Từ 9h00 ngày 23/8/2023 đến 23h00 ngày 23/8/2023: SV thuộc khóa tuyển năm 2021 (khóa 16) được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 22/8/2023 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

+ Từ 9h00 ngày 24/8/2023 đến 23h00 ngày 25/8/2023: SV thuộc khóa tuyển năm 2022 (khóa 17) được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 22 và 23/8/2023 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

  • Từ 9h00 ngày 30/8/2023 đến 23h00 ngày 31/8/2023: SV ĐKHP đợt 2 (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 05/9/2023 đến 23h00 ngày 08/9/2023: SV ĐKHP đợt 3 (đợt cứu xét). Lưu ý: Chỉ xem xét giải quyết cho các trường hợp SV học lại, cải thiện, sửa đổi, điều chỉnh nhỏ dưới 30% các môn đã đăng ký trong các đợt 1, đợt 2; không được phép đăng ký học phần mới trong đợt này.

Lưu ý:

Sinh viên lưu ý có một số lớp giảng viên sẽ dạy theo hình thức online một số buổi, có ghi chú trong cột Ghi chú.

Ngoài ra đối với tân SV khóa tuyển năm 2023 sẽ được gán TKB theo kế hoạch đào tạo mẫu, kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào, kết quả kiểm tra kiến thức lập trình và không thực hiện ĐKHP trong HK 1 năm học 2023 – 2024.

Bắt đầu HK 1 năm học 2023 – 2024: Ngày 11/9/2023.

Bản đầy đủ xem tại đây.