Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 01/2014

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 01/2014, ngày thi 05/01/2014 cho hệ cử nhân Từ xa qua mạng (chi tiết theo file đính kèm)

Các file đính kèm: