Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 hệ TXQM

Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng đợt 2 năm 2014. (Xem file đính kèm)

Các file đính kèm: