Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH Thông báo Kế hoạch xét TN đợt 01 năm 2022:

STT

Ngày

Công việc

1

08/02/2022 – 20/02/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/uAwFdmBD84xEttcYA

3

23/02/2022

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

02/03/2022-08/03/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

14/03/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu tại link: https://forms.gle/uAwFdmBD84xEttcYA

Trường hợp sinh viên chưa đóng lệ phí xét TN vẫn đăng ký xét TN bình thường tuy nhiên cần phải hoàn thành lệ phí xét TN trước ngày 10/03/2022.

Trân trọng.