Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 11 năm 2019

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 11 năm 2019 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

16/9/2019 – 18/9/2019

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

19/9/2019 – 25/9/2019

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

27/9/2019

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

07/10/2019 – 11/10/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

18/10/2019

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 11 năm 2019

 Trân trọng