Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 15 năm 2020

Chào các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 15 năm 2020 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa.

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 15 năm 2020

Trân trọng