Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

Chào các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

20/9/2021 – 29/9/2021

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/xdnqJ5ZNNX3kZauc6

3

30/9/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

7/10/2021-14/10/2021

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

18/10/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2021

Trân trọng