Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 - Đợt dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 trong file đính kèm 

Lưu ý : Đợt 5 này chỉ  dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường,  sinh viên khóa 2009 đối với các ngành Kỹ sư và khóa 2010 đối với các ngành cử nhân (từ ngày 02/08/2018 sinh viên có thể liên hệ Khoa để biết danh sách) 

Trân trọng