Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 9 năm 2019

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 09 năm 2019 trong file đính kèm 

Trân trọng