Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ 2 năm học 2018-2019 khoa Khoa học máy tính

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả phúc khảo điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2018-2019 của các môn thuộc khoa Khoa học máy tính trong file đính kèm.

Trân trọng.

Các file đính kèm: